Vort formål er at forsyne forbrugerne i værkets forsyningsområde med rigeligt og godt vand

 

  Torsted Vandværk med ny administrationsbygning opført 2011

03.02.2019
Ledningsarbejde på Torstedalle
vil medføre lukning af vandforsyningen
mandag den 04.02.2019 i tidsrummet
09.00 - 15.00.
Lukningen vil berøre følgende:
Kvartetvej, Obovej, Orkesteralle, samt Torstedalle 20,22,24,26,28,   21,23,25,27,29,31,33,35

01.02.2019
Grundet tekniske problemer
er opkrævningen af rate 1 medio februar
udsat til betaling den 01.03.2019

22-01-2019 kl. 15.00
Et ledningsbrud på Ndr. Torstedvej
medfører afbrydelse af vandforsyningen
indtil ca. kl. 16.00

Ledningsarbejde på Rønnebærvej
tirsdag den 16-01-2019
vil medføre periodisk afbrydelse af vand-
forsyningen på Rønnebærvej i tidsrummet
kl. 08.30 - 16.00

Ledningsbrud
09-01-2019 Bruddet er lavet, og der er atter vand i hanerne.
Uheldet skete i forbindelse med arbejde med fjernvarme.
Det er hændelser vi må forvente i den næste lange periode.
Uheld kan ikke undgås. Men arbejderne gør alt for at undgå disse uheld.


Ledningsbrud
09-01-2019 er der sket et ledningsbrud på Ndr. Torstedvej.
Indtil videre er al vandforsyning afbrudt i vores forsyningsområde.


Måleraflæsning
Nåede du ikke at indberette måleraflæsning?
Så send en mail til kassereren@torstedvand.dk
Husk at oplyse navn, adresse og målertal.

 

Ledningsarbejde
Cellovej 1 - 17 og 4 - 8

I forbindelse med utæt vandledning, bliver der lukket for
vandet periodisk mandag den 20.08 - fredag den 24.08
kl. 07.30 - 15.00.
Undgå at starte vaskemaskine, opvaskemaskine o.lign. i denne periode.
Åbn først for ventil til havevanding, for at undgå grus i de indendørs vandhaner-
Vi beklager ulejligheden.
 
Ledningsbrud
Et ledningsbrud ved Lokesalle/Symfonialle
har gjort det nødvendigt at lukke for vandet.
Der bliver åbnet igen så snart arbejdet er overstået.
Vi beklager ulejligheden.
(24072018)


 

Ledningsarbejde
I forbindelse med udskiftning af stophaner på Marsalle mfl. 

Vil der blive slukket for vandværket 
Torsdag d. 21/6 kl 2300 til Fredag d. 22/6 kl 0200
Sprinkler ledning er stadig aktiv 
Vi beklager ulejligheden 

 

Ledningsarbejde

Der foretages ledningsarbejde tirsdag den 17-04 og onsdag den 18-04
begge dage i tidsrummet 08-17.
Arbejdet kan medføre kortvarige afbrydelser af vandforsyningen.
Undlad at starte vaske- og opvaskemaskiner i perioden.
Forstyrrelserne gælder følgende adresser:

Platanalle 8 - 48
Fyrrevej
Hyldevej
Søndergårdsalle 6 - 23
Kirsebærvej
Blommevej
Toften
Æblevej
Pilegårdsvej

Vi beklager de gener det må påføre brugerne
Bestyrelsen


 

o

 

 

 

 

Søndag den 18-03-2018.
Der er atter taget råvandsprøver og prøver afgang vandværk.
Prøverne viser at indholdet af Desphenyl-Chloridazon er under grænseværdierne.
Vi blander stadig vand fra forskellige boringer for at holde indholdet under grænseværdierne.
Vi arbejder videre på en varig løsning.

Søndag den 12-11-2017 kl. 12.30
I aften mellem kl. 22.00 og 22.30 skiftes en prøvehane på vores UV-anlæg. Udskiftningen kan medføre kortvarig afbrydelse af vandforsyningen.

Lørdag den 28-10-2017 kl. 11.10
På given foranledning skal vi præcisere, at vand fra Torsted Vandværk er ikke sundhedsskadeligt at drikke. Maksimalgrænsen for indhold af pesticider er politisk fastsat. Vi arbejder på en løsning, og vender tilbage så snart der er nyt i sagen.

Torsdag den 26-10-2017 kl. 12.40
Ved kontrol af vand, er der i to af vore boringer på landbrugsjord  konstateret indhold af Desphenyl-chloridazon og Methyldesphynel-chloridazon. Der er ikke fundet Chloridazon. Vi fortynder vandet for at nedbringe indholdet og arbejder videre på en permanent løsning. Læs brev fra embedslægen her

Onsdag den 18-10-2017 kl. 14.50
Der lukkes for vandet på Oktobervej torsdag den 19-10-2017 kl. 08.00 - 16.00.
Der skal repareres stophaner.
Se meddelelsen her


Mandag den 16-10-2017 kl. 10.45
Du kan læse hvordan du forholder dig efter ophævelse af kogepåbuddet her

Mandag den 16-10-2017 kl. 10.00
 

Vandforurening i Torsted vandværks forsyningsområde er overstået – Kogepåbuddet er ophævet. Vand fra hanen kan atter bruges uden forudgående kogning.

Den seneste prøve fra fredag den 13.10.2017 viser at vandet er ok.

Fredag den 13-10-2017 kl. 09.30
Kogepåbuddet opretholdes indtil videre. Den seneste analyse fra den 10.10. viser at vandet er ok. Der er udtaget kontrolprøve her til morgen. Vi kan vente svar på prøven i starten at den kommende uge.
Du kan nu afhente rent vand på adressen Gotlandsvej 14.
Vandet kan tappes fra en udvendig placeret hane. er mærket med skilt.
Husk selv at medbringe emballage.

Torsdag den 12-10-2017 kl. 09.10
Mangler du rent vand og bor i Torsted Vandværks forsyningsområde?
Du kan nu afhente rent vand på adressen Gotlandsvej 14.
Vandet kan tappes fra en udvendig placeret hane. er mærket med skilt.
Husk selv at medbringe emballage.

Onsdag den 11-10-2017 kl. 17.45

Som en følge af forureningen af drikkevandet i Torsted, bliver der lukket for vandforsyningen kl. 20.00 og ca. 1 time frem i aften.
Der skal kobles et UV-filter på vandforsyningen.
Kogepåbuddet gælder stadig.

Tirsdag den 10-10-2017 kl. 11.20

Der vil i løbet af dagen blive tilsluttet et UV-anlæg på værket.
Dette vil dræbe bakterierne i vandet.
Vi må afvente laboratoriesvar inden kogepåbuddet kan ophæves igen, formentlig sidst på ugen.

 
   
 
 

 

                            

 

Torsted Vandværk I/S  Webmaster  senest opdateret den 03-02-2019 15:09:21