Vandanalyser

Der udtages vandprøver til analyse efter de gældende love og bekendtgørelser.

Prøverne udtages af et anerkendt og uafhængigt laboratorium. Prøverne udtages ved uanmeldte besøg på værket og i vore boringer. Desuden udtages der prøver tilfældige steder på ledningsnettet.

 

Nedenstående ses prøveresultater fra den seneste prøveudtagning.

 

Tekst Vejl. værdi Analyser  Analyser Analyser Analyser
Hårdhed 5 - 30    

27.05.2016 II

03.10.2012
Nitrit max. 0,1 mg/l   06.12.2017

27.05.2016 I

09.05.2012
Nitrat max. 50 mg/l   03.12.2017 26.03.2014 20.03.2012
Jern max. 0,2 mg/l   02.11.2017 04.11.13 29.09.2011
Mangan max. 0,02 mg/l     16.05.13_2 31.03.2011
      12.10.2016 I    
    06.03.2018 12.10.2016 II 16.05.2013_1 07.10.2010
    Råvand 05.03.18 27.05.2016 III 07.02.2013 29.03.2010

 

  

 

Her kan du læse en forklaring til vandanalysen, samt se grænseværdier.