Vandanalyser

Der udtages vandprøver til analyse efter de gældende love og bekendtgørelser.

Prøverne udtages af et anerkendt og uafhængigt laboratorium. Prøverne udtages ved uanmeldte besøg på værket og i vore boringer. Desuden udtages der prøver tilfældige steder på ledningsnettet.

 

Nedenstående ses prøveresultater fra den seneste prøveudtagning.

 

Analyser  Analyser Analyser Analyser
   

27.05.2016 II

03.10.2012
  06.12.2017

27.05.2016 I

09.05.2012
  03.12.2017 26.03.2014 20.03.2012
18.12.2018 02.11.2017 04.11.13 29.09.2011
18.12.2018   16.05.13_2 31.03.2011
  12.10.2016 I    
06.03.2018 12.10.2016 II 16.05.2013_1 07.10.2010
Råvand 05.03.18 27.05.2016 III 07.02.2013 29.03.2010

 

  

 

Her kan du læse en forklaring til vandanalysen, samt se grænseværdier.