Stophanen

 

Til enhver selvstændig bolig, der får vand fra Torsted Vandværk, hører en stophane.
Denne stophane er vandværkets ejendom, den må ikke tildækkes eller beskadiges.
Der skal være fri adgang for vandværkets personale til stophanen.


I tilfælde af salg af boligen er det meget vigtigt, at den nye ejer får oplyst, hvor stophanen befinder sig,
idet det er den, til enhver tid ejeres pligt at vide, hvor der kan lukkes for vandet ved ledningsbrud i den private stikledning.


Ved ledningsbrud inde i huset er det muligt at lukke via den hane, der sidder umiddelbart foran vandmåleren.

Såfremt man ikke ved hvor stophanen er placeret, kan Torsted Vandværk være behjælpelig med at finde den,
dog kun hvis den er registreret i vandværkets kortmateriale.
Desværre er der omkring 20% af stophanerne, som vi ikke har kunnet registrere p.g.a. tidligere haveomlægninger og lign.


Evt. hjælp til at finde stophanen kan fås hos formanden, tlf. 60163479 eller kassereren, tlf. 60163513.

 

Bestyrelsen