Udskriv takstblad
 

 Torsted Vandværk  PRIVATE

           

          Takstblad gældende fra 1. november 2014 til 31.oktober 2015


Tilslutningsafgifter:

1. Hovedanlæg:   4500 kr. + moms.
2. Stikledning på 40 mm. incl. stophane: 12500 kr.+ moms + gravearbejde
3. Stikledning over 40 mm: Efter aftale 

 Der regnes med én tilslutningsafgift pr selvstændig bolig (matr.nr.) eller virksomhed. Ved flere boliger på samme matr.nr. eller med samme BBR nr. betales normal tilslutningsafgift for den første bolig og 75% af tilslutningsafgiften for de følgende. Der udleveres een måler pr. matr.nr. eller BBR nr.

 Afregning af vandforbrug .

   4,25 kr + moms pr. kubikmeter.   (5,31 kr.)  Fast afgift og administration, årligt:  150 kr. + moms    (187,50 kr.).
   Grønne afgifter Stat, årligt:  6,53 kr + moms pr. m
³     (  8,16 kr.)

    Måler- og stikledningsafgift, årligt:
   1,5 Qn                312,50 kr.+ moms (390.63 kr.)
   2,5 Qn                600 kr.+ moms      (750 kr)
   3,5 Qn                850 kr.+ moms      (1062,50 kr.)
    5 Qn              2400 kr.+ moms      (3000 kr.)

  10  Qn             3600 kr.+ moms       (4500 kr.)

Genåbning efter lukning af vandforsyningen: 1200 kr.+ moms. (1500 kr.)
For sen indberetning af vandforbrug: 100 kr + moms.   (125 kr.)
Flyttegebyr:  200 kr. + moms ( 250 kr.)
Rykkergebyr: 100 kr.
Regninger der ikke betales via PBS pålægges et ekspeditionsgebyr på 100 kr+ moms (125 kr.)
Nyplombering af måler: 250 kr. + momsVandforsyning i nye udstykninger betales af udstykkeren.
 Forsyningsplan for området god­kendes af Torsted Vandværk.

Arbejdet med vandforsyning i området under Torsted Vandværk  må kun foretages af en entreprenør, der er godkendt af Torsted Vandværk. Regler for etablering af vandledning i Torsted Vandværks forsyningsområde skal følges. Reglerne udleveres på forlangende.