Frisk vand
Nogle vandarmaturer kan afgive meget små mængder metaller (nikkel) til vandet.
Hvis vandhanen ikke har været brugt i længere tid, er det derfor klogt at lade
vandet løbe et par sekunder, inden vandet drikkes.

Rigtigt frisk vand får du først, når vandet har løbet i lidt længere tid, idet det vand,
der har stået f.eks. natten over i husets egne rørinstallationer, er blevet lunkent og lidt dødt.
Men har du først trukket i toilettet eller brugt vand til vask, så skulle det være dejligt friskt  og køligt.

 

 

Kontroller hanen før vandmåleren
Lige før vandmåleren er der placeret en hane, så der kan lukkes for vandet ved udskiftning af vandmåleren,
eller ved reparation af vandinstallationer inde i huset. Kan denne hane ikke lukkes, bør den udskiftes af
VVS-installatør.                                                                                                                                          
Vandværket har ikke ansvar før rørinstallationer hos den enkelte forbruger, hvorfor denne opgave skal
overlades til forbrugerens egen VVS-installatør

 

 

Vandspild
Ved ledningsbrud i skjulte installationer, som medfører et stort vandspild,
er det muligt at få eftergivet vandafgift hos private. Eftergivelsen sker efter
nøje fastsatte regler, og kræver udfyldelse af en ansøgning, som sendes til
vandværket.
Se mere om regler her.

 

Betalingsservice
Torsted Vandværk opfordrer alle forbrugere, som endnu ikke er tilmeldt,         
til at tilmelde sig PBS Betalingsservice.

Inden tilmelding anbefales det at finde den forrige regning fra Torsted Vandværk.
Her finder du de relevante oplysninger for tilmelding
.

Læs mere her

 

Målerbrønd
Bestyrelsen har den 8. dec. 2005 besluttet, at der på de parceller under Torsted Vandværks forsyningsområde,
hvor der konstateres private jernstikledninger, kræves:

1. Der lægges en ny pvc ledning fra stophane til vandmåler for ejerens regning.
eller
2. Vandværket monterer en brønd ved skel, hvori måleren monteres. Dette sker uden udgifter for parcelejeren eller brugeren.

Såfremt der lægges en pvc ledning, så kan måleren godt blive inde i huset.
Lægges der ikke en pvc ledning, så monterer vi en brønd til måleren uden udgift for ejeren.

Knud Møller-Nielsen
Formand for Torsted Vandværk