Måleraflæsning


Den årlige måleraflæsning sker pr. 31. oktober. Måleraflæsningen sker som selvaflæsning. Der udsendes i oktober måleraflæsningskort.
Indberetningen af aflæsningsresultatet kan ske pr. tlf. (vejledning på kort), ved indsendelse af kortet med Posten, husk porto, eller ved indtastning på denne side.
Flyttemeddelelser kan i perioden ikke indtastes, men skal indsendes til kassereren.Brug forbruger nr. og adgangskode fra aflæsningskortet

Måleraflæsning, email-adresse og telefonnr. kan indberettes her