FlyttemeddelelseSiden benyttes til indtastning i forbindelse med flytning.

I forbindelse med fraflytning af en ejendom/virksomhed, har den gamle ejer pligt til at aflæse vandmåleren. Aflæsning skal indberettes til Vandværkets kasserer, med oplysning om ny adresse. Samtidig skal navn oplyses på den nye ejer. Desuden skal der oplyses adresse, hvis faktureringsadressen er forskellig fra adressen hvor vandmåleren er opsat. Oplysningerne kan indsendes skriftligt til kassereren. Flytteoplysninger kan også indtastes her

Oplysninger til brug ved varsling kan indtastes altid. Vil du have en besked ved ledningsbrud, lukning af vandforsyningen eller andet. Så er det her du skal indtaste oplysninger om mailadresse, mobilnr. m.m.

Brug forbruger nr. og adgangskode fra aflæsningskort, eller faktura

Email-adresse og telefonnr. kan indberettes her