Love for Torsted Vandværk

Ved generalforsamlingen den 29. marts 2012, blev det endelig vedtaget at omdanne Torsted Vandværk´s selskabsform fra et I/S til et a.m.b.a.
Den nye selskabsform med et andelsselskab med begrænset ansvar, betyder at forbrugeren ikke hæfter for mere end indskuddet i værket.

De nye love kan læses her